8 millions

Each year 8 millions of plastics, is dumped into our ocean. Some of it ends up into bird’s stomach. This can fatal to many birds. Even a plastic toothpick can kill those beautiful speeches. Part of the project in Nelson Island will be devoted to artic tern. Nelson Island is said to be Island of…

TRASH HERO

Přípravy vrcholí, už v pondělí se společně s dalšími pěti dobrovolníky vypravíme na cestu. Poslední přípravy vrcholí. Poslední dny, jsem se snažila odeslat všechny odměny z kampaně hithit. Mezitím, se mi podařilo navázat kontakt s TRASH HERO v Praze. Trash Hero pořádá úklidy po celém světě. U nás máme zastoupení hned na několika  místech v…

Kdo přijímá nejdůležitější rozhodnutí?

Kdo přijímá nejdůležitější rozhodnutí? Existuje něco jako prezident Antarktidy? Všechna rozhodnutí na nejvyšší úrovni týkající se Antarktidy jsou přijímána konzultativními stranami Smlouvy o Antarktidě, tj. Státy s rozhodovacími pravomocemi (je jich 29, ČR je jedním z nich). Platí zde právo veta (tedy pokud by byl pouze jeden konzultativní stát proti navrhovanému rozhodnutí, návrh neprojde). Neexistuje žádný prezident Antarktidy; správním motorem je Sekretariát Antarktické smlouvy se sídlem v Buenos Aires…

Jakým režimem je v současnosti Antarktida chráněná?

Jakým režimem je v současnosti Antarktida chráněná? Kdo na to dohlíží? Na Antarktickou smlouvu navazuje tzv. Madridský protokol, který přesně definuje vše, co se v Antarktidě smí a nesmí dělat. Prakticky je celé toto území velmi přísně chráněno, přičemž některé lokality (hnízdiště tučňáků, kolonie ploutvonožců apod.) jsou pod ještě přísnějším režimem ochrany. Do Antarktidy se nesmí dovážet žádná zvířata ani rostliny, návštěvníci…

Komu patří Antarktida

Antarktida je mezinárodní prostor (jako např. vesmír nebo širé moře dále než 200 nm od pevniny), které nepatří žádnému státu. Sedm zemí (Chile, Argentina, Velká Británie, Norsko, Austrálie, Francie a Nový Zéland) má historické územní nároky na části Antarktidy, které si “zabraly” před platností Antarktické smlouvy (1959). Antarktická smlouva z roku 1959 je významná mezinárodní dohoda, která věnovala celý bílý kontinent (který je větší než Evropa, tj. cca 10 % zemského povrchu) výhradně pro mírovou činnost a vědeckou spolupráci. Podpisem Antarktické smlouvy se…

Triptych Kivalina

One storm , two stroms, three storms… With each passing storm, a tiny Alaskan island Kivalina sinks further into the sea. Populations who call Kivalina home will have to pack up their things and leave. “the mess that will Kivalina residents find themselves in is a result of human behaviour”. These people are the climate refugees….

58° S / 0 / 61° W

Terns have one of the longest migrations of all birds, with an average round trip of 35,000km each year. Terns migrated south to spend the austral summer south of 58° S and between 0 and 61° W in the Atlantic sector of the Southern Ocean. Why? As they love Antarctic krill as I love chocolate….

A Farewell to Venice, Ravenna, Ferrara… goodbye Carthage

Glaciers and ice-caps melt and sea-level rises, the effects of climate change are becoming obvious to almost everyone know. The question is, what can be done to protect these Unesco World Heritage sites? The first steps must be for governments responsible to be made aware of the problem and adding climate change to its regular…

Third breath

Every third breath is created by the ocean. Ocean phytoplankton is responsible for 70 percent of Earth’s oxygen production. Ocean temperature impacts the number of phytoplankton in the ocean. Breath in Breath out

Věda a umění

Věda a umění jsou totéž. Obě disciplíny se snaží popisovat  a chápat svět kolem nás. Jejich jazyk, metody a otázky mohou být různé, ale jejich motivace je stejná lidská zvědavost. Foto kryokonit: Lighting Bolt