Seamouths

Last year I went to Tasmania for a great climbing adventure. During my stay I also visited Hobart and its great Museum of Old and modern art. So great and odd. Oddly enough, I have learnt that at the South of Hobart are  mountains that no one has ever climbed. How come? The Tasmania Seamounts…

Tambora

“an invitation to disappear” Tambora. Volcano that caused so many dramatic climate changes and disturbed weather patterns for years to come. That was a long time ago. Now, Tambora is covered by another dark cloud. A cloud of our contemporary climate crisis. Amid burning forest that provide our oxygen and clean our air from carbon…

SEA ICE

Sea ice “This fascinating material is one of the most important substances on the planet, because of serious climte impacts associeted with its retreat. Tipping point for sea ice occurs when the summer melt rate versus winter growth rate bacomes such that all the first-year ice melts during the summer.   Then, no first-year ice…

Kdo přijímá nejdůležitější rozhodnutí?

Kdo přijímá nejdůležitější rozhodnutí? Existuje něco jako prezident Antarktidy? Všechna rozhodnutí na nejvyšší úrovni týkající se Antarktidy jsou přijímána konzultativními stranami Smlouvy o Antarktidě, tj. Státy s rozhodovacími pravomocemi (je jich 29, ČR je jedním z nich). Platí zde právo veta (tedy pokud by byl pouze jeden konzultativní stát proti navrhovanému rozhodnutí, návrh neprojde). Neexistuje žádný prezident Antarktidy; správním motorem je Sekretariát Antarktické smlouvy se sídlem v Buenos Aires…

Komu patří Antarktida

Antarktida je mezinárodní prostor (jako např. vesmír nebo širé moře dále než 200 nm od pevniny), které nepatří žádnému státu. Sedm zemí (Chile, Argentina, Velká Británie, Norsko, Austrálie, Francie a Nový Zéland) má historické územní nároky na části Antarktidy, které si “zabraly” před platností Antarktické smlouvy (1959). Antarktická smlouva z roku 1959 je významná mezinárodní dohoda, která věnovala celý bílý kontinent (který je větší než Evropa, tj. cca 10 % zemského povrchu) výhradně pro mírovou činnost a vědeckou spolupráci. Podpisem Antarktické smlouvy se…

Triptych Kivalina

One storm , two stroms, three storms… With each passing storm, a tiny Alaskan island Kivalina sinks further into the sea. Populations who call Kivalina home will have to pack up their things and leave. “the mess that will Kivalina residents find themselves in is a result of human behaviour”. These people are the climate refugees….

A Farewell to Venice, Ravenna, Ferrara… goodbye Carthage

Glaciers and ice-caps melt and sea-level rises, the effects of climate change are becoming obvious to almost everyone know. The question is, what can be done to protect these Unesco World Heritage sites? The first steps must be for governments responsible to be made aware of the problem and adding climate change to its regular…

Sketches

Inspired by the Art classes in a Maori school in Taupo, she illustrated a storybook based on Maori legend,